Dự án đánh dấu khởi đầu cho sự đột phá về liên kết vùng

Kinh tế 03-01-2023

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, công trình này mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự hợp tác, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và nhân dân hai địa phương để cùng nhau thúc đẩy quá trình kết nối vùng...

Tấn Hưng – Khánh Duy