Du lịch Tây Ninh-Dấu ấn miền biên viễn-Phần 2

Kinh tế 24-02-2023

Theo Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai phát triển sản phẩm du lịch gắn với lễ hội và tín ngưỡng như Hội yến Diêu Trì cung, Hội xuân Núi Bà Đen, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Lễ hội Kỳ yên đình Gia Lộc, Lễ hội Quan lớn Trà Vong...

Vũ Nguyệt