Chia sẻ:

Du lịch Tây Ninh linh hoạt thích ứng với điều kiện bình thường mới

Kinh tế 08-11-2021

Thực hiện linh hoạt Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ và chính sách kích cầu của tỉnh, ngành du lịch Tây Ninh thực hiện nhiều chính sách nhằm thu hút du khách. 

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI