Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản gần 350.880 tỷ đồng

Kinh tế 15-05-2024

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

BTNO