Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gia tăng quyền, lợi ích người tham gia

Qua hơn 7 năm thi hành, Luật BHXH năm 2014 đã đi vào cuộc sống, khẳng định tính đúng đắn của chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật BHXH năm 2014 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn hiện nay.

BHXH