Dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2022

Kinh tế 16-05-2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.  

BTNO