Chia sẻ:

Đưa trò chơi dân gian vào trường tiểu học

Xã hội 26-04-2021

Mô hình được phụ huynh học sinh đóng góp cùng với nhà trường để thực hiện, phụ huynh đóng góp kinh phí, nhà trường trang bị về kệ, sách và thực hiện theo đúng chuẩn.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI