Dùng xe công đi lễ hội bị phạt đến 20 triệu đồng

Pháp luật 19-02-2024

Đầu năm mới, nhiều người tranh thủ đi lễ hội, vừa du xuân, vừa cầu mong một năm mới bình an. Nhưng nếu sử dụng xe công để đi lễ hội không theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử phạt.

BTNO