Đường sắt Bắc - Nam vào top hành trình du lịch ngoạn mục nhất thế giới

Một Chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng  vừa gọi tên tuyến đường sắt Thống Nhất (đường sắt Bắc Nam) của Việt Nam ở vị trí đầu tiên trong 8 hành trình du lịch bằng tàu ngoạn mục nhất thế giới.

BTNO