EC công bố kế hoạch về công nghiệp xanh

Thế giới 04-02-2023

Ủy ban châu Âu (EC) hôm qua đã trình bày kế hoạch hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp châu Âu nhằm cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ xanh, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

BTNO