Chia sẻ:

EU đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng khắp thế giới

Thế giới 02-12-2021

Hôm qua, Ủy ban châu Âu EC đã thông báo một kế hoạch huy động 300 tỷ euro, tức khoảng 340 tỷ USD, đầu tư công-tư vào cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới, và gọi đây là một "lộ trình hướng tới đầu tư lớn vào phát triển hạ tầng trên thế giới".

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI