EU hỗ trợ xây dựng Trung tâm quản lý công nghệ ASEAN

Thế giới 20-03-2023

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) vừa phối hợp tổ chức 2 hội thảo về việc phát triển và thiết kế ý tưởng cho Trung tâm quản lý công nghệ ASEAN (gọi tắt là TMH ASEAN).

BTNO