EU nỗ lực cắt giảm thuốc trừ sâu

Thế giới 25-06-2022

Nhằm bảo vệ sức khỏe con người và phục hồi các quần thể động vật hoang dã đang suy giảm, mới đây, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các tiêu chuẩn ràng buộc pháp lý để giảm một nửa khối lượng sử dụng thuốc trừ sâu hóa học trên toàn EU, trong một nỗ lực.

BTNO