Facebook, Google, Microsoft đã nộp hơn 4.500 tỷ đồng thuế

Kinh tế 08-06-2022

Thưa quý vị! Theo Bộ Tài chính, Từ 2018 đến hết tháng 4/2022, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam 5.111 tỷ đồng. Trong đó, Facebook, Google, Microsoft đã nộp hơn 4.500 tỷ đồng tiền thuế.

BTNO