FBI nhắc lại quan ngại về mạng xã hội TikTok

Thế giới 07-12-2022

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã nêu quan ngại về mạng xã hội TikTok đối với an ninh quốc gia.

BTNO