Chia sẻ:

G20 cam kết đảm bảo an ninh lương thực

Kinh tế 20-09-2021

Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 hôm qua đã ra tuyên bố chung, theo đó cam kết đảm bảo an ninh lương thực cho mọi người dân, đồng thời góp phần quản lý tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI