Gần 700 vận động viên tham gia giải việt dã Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Thể thao 04-05-2024

Tham gia giải, các vận động viên nữ chạy cự ly 3 km, vận động viên nam chạy cự ly 5 km.

Nhật Quang