Chia sẻ:

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Kinh tế 08-12-2021

Theo Nghị định 104 vừa được Chính phủ ban hành, thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tháng 10 và 11 với ôtô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ nộp chậm nhất vào 20/12 và 30/12 năm nay.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI