Gia hạn thời gian thực hiện Dự án tiểu vùng sông Mê Kông

Xã hội 31-03-2023

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Vũ Nguyệt