Giá năng lượng có thể tăng cao trong những năm tới

Xã hội 15-01-2022

Thế giới có nguy cơ sẽ phải đối mặt với giá năng lượng và khí thải tăng, nếu như không có sự “lột xác” từ ngành điện. 

BTNO