Giá xăng có thể tiếp tục tăng

Kinh tế 12-01-2022

Trong 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới đã tăng 5-6% nên ở kỳ điều hành hôm nay, giá bán lẻ trong nước có thể tăng mạnh.

BTNO