Giải bóng chuyền Nam cán bộ Công đoàn các cấp

Thể thao 14-05-2023
Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Tháng Công nhân năm 2023, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2023-2028; chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2023, ngày Quốc tế Lao động 1.5. Đại Dương