Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Thể thao 20-03-2023

Sáng nay (18.3), tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương đã công bố các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và Phát động Giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

BTNO