Chia sẻ:

Giải pháp điện năng lượng mặt trời cho người dân

Kinh tế 29-06-2020

Theo Quy hoạch phát triển điện quốc gia giai đoạn 2011-2020, đến năm 2020 tổng công suất nguồn điện quốc gia cần đạt 60.000 MW, tới năm 2025 là 96.000 MW và năm 2030 là 130.000 MW.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI