Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân

Chính trị 25-06-2022

Ngày 22.6, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh đã có buổi giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh của công dân 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy, Nguyễn Thanh Phong đồng chủ trì buổi giám sát.

Vũ Nguyệt