Chia sẻ:

Giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động

Kinh tế 15-09-2021

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc; hướng dẫn các địa phương giải thể dứt điểm đối với các hợp tác xã đã đăng ký nhưng không hoạt động trước ngày 31/12/2023.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI