Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô điện từ 1/3

Kinh tế 14-01-2022

Từ mức thuế hiện hành là 15%, ô tô điện chạy pin 9 chỗ trở xuống sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt còn 3% bắt đầu từ ngày 1/3 năm nay.

BTNO