Giáo dục tình yêu biển, đảo qua mô hình cột mốc Trường Sa

Chính trị 31-05-2024

Mô hình cột mốc Trường Sa được các Liên đội thực hiện đã góp phần giúp các em học sinh hun đúc thêm tình yêu đất nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ngọc Bích-Vi Xuân