“Giữ lửa” nghệ thuật diễn xướng bóng rỗi Tây Ninh

Ngày nay, số lượng nghệ nhân theo đuổi nghệ thuật diễn xướng bóng rỗi trên địa bàn tỉnh ngày càng ít. Để “giữ lửa” cho loại hình nghệ thuật này, nhiều nghệ nhân dốc hết tâm huyết, thời gian và cả tuổi trẻ.

Hoàng Yến - Ngọc Bích