Giữ nghề của mẹ

Ở làng nghề bánh tráng phơi sương Lộc Du (thị xã Trảng Bàng) có một người đàn ông theo đuổi nghề tráng bánh tráng phơi sương. Đó là anh Lê Văn Hùng, con của nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Phải.

BTNO