Giữ vững ANTT-góp phần đổi thay nơi biên giới

Pháp luật 27-05-2024

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, Công an xã Phước Vinh  đã kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp về bảo đảm ANTT…

Hà Thủy–Hữu Thiện-Tấn Lực