Gỡ nút thắt trong thanh toán BHYT

Nghị định 75 với 5 điểm mới, được cho là có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Sáng nay, Bộ Y tế đã triển khai Hội nghị trực tuyến trên toàn quốc về Nghị định số 75 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

BTNO