Google bị kiện vì tính năng lọc thư rác

Ngày 21.10, Ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) ở Mỹ đã khởi kiện công ty công nghệ Google do chuyển các thư điện tử (e-mail) của Ủy ban này vào mục “thư rác” trong hộp thư của người dùng.

BTNO