Grenoble nhận danh hiệu “thành phố xanh của châu Âu”

Thế giới 19-01-2022

Thành phố Grenoble (Grơ-nốp) của Pháp vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu "thành phố xanh của châu Âu" 2022, do Ủy ban châu Âu trao tặng. Đây là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong việc tạo ra môi trường và phát triển bền vững.

BTNO