Hà Giang khai mạc Lễ hội hoa Tam Giác Mạch năm 2022

Mới đây, tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Tam Giác Mạch năm 2022 với chủ đề “Sức sống Cao nguyên đá”.

BTNO