Hạ tầng cơ sở, điều kiện cần để phát triển kinh tế các cửa khẩu

Kinh tế 23-01-2024

Trước thực tế hạ tầng cơ sở tại các cửa khẩu chưa đồng bộ, nhất là các điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá, việc thu hút đầu tư hạ tầng để thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu là điều cần thiết.

Thiên Tâm – Khánh Duy