Chia sẻ:

Hack Facebook nhằm lừa đảo- thực trạng và chế tài xử lý

Pháp luật 10-06-2021

Hành vi Hack tài khoản Facebook, dựa trên động cơ và mục đích khác nhau thì sẽ có chế tài khác nhau. Các động cơ mục đích chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải chịu xử phạt vi phạm hành chính.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI