Chia sẻ:

Hai cách đăng ký trực tuyến để nhận lương hưu qua tài khoản

Xã hội 05-09-2021

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân để phòng dịch COVID-19, trong đó có hình thức nhận chế độ hưu trí qua hình thức đăng ký trực tuyến nhận qua tài khoản ngân hàng.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI