Hải quan Tây Ninh thu nộp ngân sách đạt 1.585,16 tỷ đồng năm 2022

Kinh tế 29-12-2022

Năm 2022, ngành Hải quan Tây Ninh nỗ lực hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước của ngành trong năm 2022 đạt hơn 1.585 tỷ đồng, tăng 10,7% cùng kỳ năm 2021, tương ứng 137,84% dự toán Bộ Tài chính, 105,68% mức chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, đồng thời đạt 121,94% dự toán của UBND tỉnh.

Tâm Giang