Hàn Quốc công bố quy định mới về kiểm soát nhập cư

Thời sự 18-04-2024

Kể từ năm 2025, những người nước ngoài đã có lệnh trục xuất do cư trú bất hợp pháp hoặc phạm tội sẽ chỉ được lưu trú ở Hàn Quốc tối đa 36 tháng. Thông tin này vừa được Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố này hôm qua.

BTNO