Hàn Quốc kỷ niệm 105 năm phong trào Độc lập

Thế giới 02-03-2024

Ngày 1.3, Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 105 năm phong trào kháng Nhật giành độc lập tại thủ đô Seoul, trong đó nhấn mạnh tới những cống hiến của các thế hệ người dân Hàn Quốc cho công cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước.

BTNO