Hàn Quốc–Mỹ bắt đầu Đối thoại Quốc phòng tích hợp

Thế giới 27-09-2021

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay ra thông cáo cho biết Đối thoại Quốc phòng tích hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Xơ-un với sự tham dự của quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước. Cuộc đối thoại diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Mun-Chê-in đề xuất hai miền Triều Tiên và Mỹ tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

BTNO