Hàn Quốc nỗ lực giải bài toán nhân khẩu học

Thế giới 01-12-2023

Tại Hàn Quốc, nơi tỷ lệ sinh đang giảm xuống mức thấp kỷ lục, chính quyền thành phố Xâng-nam đã quyết định “giúp” người dân tìm kiếm tình yêu bằng cách tổ chức các hoạt động mai mối tập thể.

BTNO