Hàng chục ngàn hồ sơ lĩnh vực đất đai bị trễ hạn

Xã hội 28-05-2023

Sáng 25.5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS) HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi giám sát có ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Vũ Nguyệt