Chia sẻ:

Hành khúc thanh niên xung phong Tây Ninh

Sau nhiều đêm trăn trở, sửa đi sửa lại rất nhiều lần, bài hát “Hành khúc thanh niên xung phong Tây Ninh” đã được ra đời, với nhịp hành khúc, mạnh mẽ, lời hát dễ nhớ, sát với thực tế nhiệm vụ của thanh niên xung phong...

Hải Bằng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI