Hành trình 10 năm nâng cao nhận thức về hiến tế bào gốc

Ba lục địa, 64 quốc gia và quãng đường lái xe ước tính khoảng 112 nghìn km trong 10 năm tới - đây là hành trình mà một cặp vợ chồng trẻ người Nam Phi đã bắt đầu thực hiện, với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến tặng tế bào gốc từ tủy xương, qua đó mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư.

BTNO