Hành trình nuôi dưỡng tình yêu văn hoá dân tộc trong học đường

Xã hội 15-05-2023

Năm học 2022 - 2023, Hội đồng Đội huyện Bến Cầu triển khai thực hiện mô hình “Cùng em tìm hiểu văn hoá dân tộc Việt Nam” đến 22/22 Liên đội, Hội đồng Đội 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nhật Quang