Chia sẻ:

Hành vi đốt pháo nổ sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?

Pháp luật 04-02-2021

Theo Chỉ thị số 406-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 8 năm 1994 , kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa). Từ đó đến nay hành vi đốt pháo là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI