Chia sẻ:

Hành vi mua bán người theo quy định pháp luật Hình sự năm 2015

Pháp luật 11-01-2021

Các đối tượng thực hiện hành vi mua bán người được che giấu bởi các hình thức như: Tham quan, du lịch, ký kết làm ăn kinh tế, lao động xuất khẩu, tổ chức kết hôn thông qua môi giới, nhận con nuôi… Nạn nhân của các vụ mua bán người thường chủ yếu làm nô lệ tình dục, lao động cưỡng bức, lấy nội tạng, bào thai, đẻ thuê… 

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI