Chia sẻ:

Hành vi vi phạm gây tiếng ồn từ karaoke di động và chế tài xử lý

Pháp luật 12-04-2021

Hành vi gây tiếng ồn là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường, xâm phạm đến an ninh- trật tự- an toàn xã hội. Nếu hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI